Labrador vachtkleuren

De Labrador Retriever bestaat in drie verschillende vachtkleuren:

  • Geel (goud, kan gaan van bijna wit tot roodachtig blond).
  • Bruin (chocoladebruin, chocolade, lever)
  • Zwart

Labrador vachtkleuren

Vachtkleuren van de Labrador Retriever

De vacht is overwegend van één kleur. Er zijn de vachtkleuren zwart (de klassieke Labrador Retriever), chocoladebruin (chocolate, brown, ook wel lever genoemd) en geel. De gele vachtkleur komt in verschillende tinten voor, variërend van kastanjebruin tot bijna goudkleurig tot lichtcrème tot bijna wit.

Het zou onjuist zijn om een gouden (of gele) Labrador Retriever een Golden Retriever te noemen, ook al wordt die naam soms gebruikt. Golden Retrievers zijn een onafhankelijk hondenras (verschil tussen Labrador en Golden Retriever). De kleur geel bij Labradors heette vroeger officieel goud, maar de UK Kennel Club veranderde het in geel omdat goud geen kleur was.

De vachtkleur was oorspronkelijk zwart

Oorspronkelijk hadden Labrador Retrievers een zwarte vachtkleur. De gele Labrador werd daarom aanvankelijk beschouwd als een verkeerde kruising en werd uitgesloten van verdere fok. Alleen zuivere zwarte Labradors werden aanvaardbaar geacht voor fokken en showen.

De eerste gele Labrador die doelbewust voor de fok werd gebruikt was Ben of Hyde in 1899 door de Engelse majoor Charles Radclyffe. Het duurde iets langer tot bruine Labradors werden erkend en niet als een verkeerd ras werden beschouwd. De chocoladekleur werd niet erkend als fokkleur tot Ch. Cooridge Tange, gefokt door Mevr. Pauling in 1961. Cookridge Tango werd pas in 1964 goedgekeurd voor de fok. Cookridge Tango was de eerste chocolade Labrador die het Engels Kampioenschap won. Bruine Labradors bestonden al eerder, vooral in de jaren 1930 maakte deze chocoladekleurige variëteit een hausse door.

Kleurvariaties van de vacht bij de Labrador

Kleurafwijkingen zijn een reden voor uitsluiting uit de fokkerij. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de witte borstlap of de bolo-pads. Somatische mutatie is geen uitzondering.

Witte borstvlek in de Labrador

De vachtkleur van de Labrador wordt omschreven als effen. Het komt echter voor dat er een kleine witte vlek op de borst van de Labrador zit. Dit zijn toch raszuivere Labradors, de kleine vlek is nog geen foutieve kleur.

Bolo Pads – witte vlek op de poten

Er zijn andere kleurvarianten, bijvoorbeeld de zogenaamde Bolo Pads. Hier is een witte vlek te zien op de achterkant van de voeten boven de voetzolen. De Bolo Pads zijn genoemd naar Banchory Bolo, de eerste Dual Champion, die zowel de schoonheids- als de werkwedstrijd won.

Zwart en bruin / Bruin en bruin

Een zwarte of bruine Labrador heeft lichtbruine aftekeningen op de voeten, de borst en het hoofd. Voor deze kleurvariatie moeten beide ouders drager zijn.

Gestroomd

Bij een gestroomde vacht heeft een zwarte of bruine Labrador extra lichtbruine haren, die niet scherp begrensd zijn. Zo ontstaat de gestroomde (uitgewassen) kleur. Niet altijd wordt de hele hond getroffen door deze kleurafwijking, gestroomd komt ook vaak alleen op de poten voor.

Somatische mutatie

Er zijn ook gele Labradors met zwarte haren. Deze kunnen verschijnen als vlekken of strepen en kunnen variëren in grootte. Deze zwarte vlekken kunnen de lichte vacht overal onderbreken. Dit is echter geen erfelijke eigenschap, maar een zogenaamde somatische mutatie. Er is een genetisch ongeluk gebeurd in het erfelijk materiaal dat deze vlekken veroorzaakt.

Verdere kleurafwijkingen bij de Labrador, vererfd maar als mutatie (helaas niet meer met foto’s): Kleurafwijkingen

Zilverkleurige Labrador Retriever

Inmiddels zijn er ook fokkers die zilverkleurige Labradors fokken. Dergelijke honden mogen wel voor de fok worden gebruikt, maar de meeste Kennelclubs in de wereld vermijden de naam Silver Labrador. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze kleur niet erkend. Volgens een Amerikaanse Kennel Club is er geen genetische basis voor de zilveren genen bij de Labrador. Of zilver een aparte kleur is of een aberratie, of dat zulke Labradors helemaal niet bestaan, meer hier: Zilveren Labradors.

Labrador vererving van vachtkleur

Als er een nest pups op komst is, kan de vachtkleur van de ouders worden gebruikt om conclusies te trekken over de te verwachten vachtkleur. Als er twee gele Labradors in het nest zitten, zullen de Labrador-pups ook geel worden, verantwoordelijk hiervoor is het gen voor kleurverdeling, ee, dat geen donkere kleur toelaat. Als beide ouders chocoladekleurig zijn, kunnen er zowel gele als bruine, maar nooit zwarte pups in het nest voorkomen. Zijn beide ouders zwart, dan is het hele scala aan kleuren in het nest mogelijk, van geel tot chocolade tot weer zwart. Dit hangt echter af van welke genen de honden dragen. Twee zwarte Labradors, die zuiver zwart zijn en geen genen dragen voor de vachtkleur geel of chocolade, zullen ook uitsluitend zwarte Labrador-puppy’s voortbrengen. Evenzo kunnen bruine Labradors homozygoot chocolade zijn, maar ook het gen voor de gele kleur dragen. Gele Labradors kunnen ook genen dragen voor andere kleuren, maar in de vachtkleur van de pups zal het gen voor geel overheersen, omdat het gen voor de kleurverdeling niets anders toelaat (ee). Tenminste als beide ouders geel zijn.

Kleurengenen bij honden

Er worden letters gebruikt voor de kleurgenen van honden, bij Labrador Retrievers zijn alleen het B-gen (kleur) en het E-gen (kleurverdeling) relevant. Dominante genen staan in hoofdletters, recessieve genen in kleine letters:

  • B en b zijn geen afkortingen voor zwart of bruin, maar staan voor het gen dat verantwoordelijk is voor de vorming van de vachtkleur. De E staat voor de verdeling van de donkere kleur over het lichaamsoppervlak.
  • B is verantwoordelijk voor zwart en prevaleert boven b (chocolade).
  • E is er verantwoordelijk voor dat de hele hond een zwarte of bruine vachtkleur heeft.
  • e, daarentegen, veroorzaakt pigmentatie van de labis op verschillende plaatsen zoals neus, ogen, poten maar ook vlooien. Als e twee keer voorkomt, is er geen dominante E en is de Labrador geel.

Tijdens de voortplanting geven de Labrador-ouders elk één B/b-gen en één E/e-gen door.

Kleuren en genen

  • Zwarte Labradors hebben een genentype in de vorm B/_; E/_. Combinaties als BBEE, BBBEe, BbEE of BbEe zijn mogelijk.
  • Chocoladekleurige Labradors hebben een gentype in de vorm b/b; E/_. Er zijn dus slechts twee mogelijke varianten: bbEE en bbEe.
  • Gele Labradors hebben het volgende type gen: ?/?, e/e. Hier zijn de combinaties Bbee (draagt bruin), BBee (draagt geen bruin) maar ook bbee mogelijk. Deze honden, ook wel Dudleys genoemd, voldoen niet aan de standaard. Ze hebben geen zwart pigment. De neus van deze blonde Labbi’s is roze.

Voor kleurvererving bij Labradors zie ook de pagina Loveoflabs, waar alle mogelijke combinaties van vachtkleuren van de ouders, combinatie in de pups worden getoond: Kleurvererving bij Labradors

Waar de vachtkleur van de Labi niets mee te maken heeft

Hoe ijverig een Labrador leert, hoe gezond hij is of geplaagd wordt door erfelijke ziekten (maar zie hieronder vachtkleur en levensverwachting), hoe alert, dit alles staat los van de vachtkleur. Ook het temperament wordt niet beïnvloed door de vachtkleur. Wel is het zo dat lichtgekleurde honden, zelfs als ze groot zijn, zoals een Labrador, vriendelijker lijken voor mensen die geen ervaring hebben met honden dan donkere honden. De lichtgekleurde Labrador wordt vaak onbevangener behandeld dan de zwarte of chocoladekleurige Labrador, maar het is twijfelachtig of dit enige invloed heeft op het eigenlijke karakter van de Labrador. Labrador karakter. Er zijn ook andere honden die een fijn onderscheid maken tussen vachtkleuren en nogal angstig of terughoudend reageren als de andere hond donker is. Blijkbaar komt dit doordat het voor andere honden moeilijker is om de gezichtsuitdrukkingen van een hond met een donkere of zwarte vachtkleur te lezen.

Vachtkleur en levensverwachting
Er is echter één studie die de kwestie van vachtkleur en levensverwachting heeft onderzocht. Deze studie is ook uit 2018 en werkt met gegevens uit 2013. Volgens deze studie leven Labrador Retrievers met een bruine vachtkleur aanzienlijk korter dan blonde of zwarte Labi’s: Levensverwachting van bruine Labradors korter.

Andere vachtkleuren

Inmiddels zijn er ook zilveren Labradors. Voor sommigen geen eigen kleur en het product van kruisingen, voor anderen gewoon nog een variant van de beminnelijke viervoeters.

Helaas kunnen genen ook betekenen dat de Labi niet gezond is: erfelijke ziekten bij de Labrador Retriever.