Seresto vlooien- en tekenbestrijding voor grote honden

Seresto is een doeltreffende en duurzame anti-vlooienband (teek en vlo), speciaal ontworpen voor grote honden van meer dan 8 kg.

Seresto, langdurige bescherming!

Met Seresto biedt u uw hond 7 tot 8 maanden een doeltreffende bescherming tegen vlooien en 8 maanden tegen teken. De nieuwste generatie halsband beschermt uw hond effectief en voor een lange tijd.

Goed om te weten: Seresto is ook beschikbaar voor katten.

De Seresto grote vlooienband van meer dan 8 kg meet 70 cm.

Seresto vlooien- en tekenbestrijding voor grote honden

Bekijk de dagprijs

Voordelen van het product:

  • Gepatenteerde polymeer matrix kraag.
  • Kan gebruikt worden bij puppies vanaf 7 weken.
  • Dubbel veiligheidssysteem in geval van haken.
  • De doeltreffendheid van de kraag blijft behouden in geval van occasioneel baden (< 1 keer per maand).

Aanvullend advies:

  • Kies de halsband voor het dier in overeenstemming met zijn soort en gewicht. Stel de halsband in rond de nek van het dier zonder deze te strak aan te trekken (het is aanbevolen een ruimte van 2 vingers te laten tussen de halsband en de nek). De halsband moet tijdens de beschermingsperiode van 7-8 maanden ononderbroken worden gedragen. Controleer regelmatig de pasvorm van de halsband en pas hem zo nodig aan, vooral in het geval van snelgroeiende puppy’s.
  • Als u meerdere dieren in uw huishouden hebt, denk er dan aan al uw dieren te behandelen met een product dat op elk van hen is afgestemd.

Waarschuwing:

  • Het product is waterbestendig; het blijft werkzaam als het dier nat is. Langdurige en intense blootstelling aan water of intensief wassen moet echter worden vermeden, omdat dit de werkingsduur van het product kan verminderen. Uit studies blijkt dat onderdompeling in water of maandelijks wassen de duur van de werkzaamheid tegen teken niet significant verkort tot 8 maanden na het vrijkomen van de werkzame stoffen op de vacht, terwijl de werkzaamheid tegen vlooien vanaf de 5e maand geleidelijk afneemt
  • Puppy’s jonger dan 7 weken niet behandelen.

Seresto is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik aandachtig de bijsluiter en de gebruiksaanwijzing. Vraag uw diergeneeskundige om advies. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan uw dierenarts

Bekijk de dagprijs

Verdere informatie

Presentatie 70 cm lange kraag.
Grijs gekleurde kraag, reukloos.
Samenstelling Een halssnoer van 70 cm (45 g) bevat:

Werkzame stof(fen):
Imidacloprid ……………………………………….. 4,500 g
Flumethrin …………………………………………. 2,025 g

Eigenschappen Farmacologische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: ectoparasiticiden, insecticiden en afweermiddelen, pyrethrinen en pyrethroïden, combinaties met flumethrin
ATC-vet code: QP53AC55.

Farmacodynamische eigenschappen
Imidacloprid is een middel voor de bestrijding van uitwendig ongedierte dat behoort tot de familie van de chloornotinylen. Chemisch gezien is het een chloornotinylnitroguanidine. Imidacloprid is werkzaam tegen vlooien in het volwassen en larvale stadium en tegen luizen. De activiteit tegen vlooien van C. felis begint onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Naast de onder “Indicaties voor gebruik” vermelde indicaties is ook activiteit tegen Ctenocephalides canis en Pulex irritans vlooien aangetoond.
Imidacloprid heeft een hoge affiniteit voor nicotinische acetylcholinereceptoren in het postsynaptische gebied van het centrale zenuwstelsel van vlooien. De resulterende remming van de cholinerge transmissie in de insecten leidt tot verlamming en dood van de parasieten. Vanwege zijn lage affiniteit voor nicotinereceptoren van zoogdieren en zijn veronderstelde lage passage door de bloed-hersenbarrière van zoogdieren, heeft imidacloprid vrijwel geen effect op het centrale zenuwstelsel van zoogdieren. Imidacloprid heeft een minimale farmacologische activiteit bij zoogdieren.

Flumethrin is een middel voor de bestrijding van uitwendig ongedierte en behoort tot de klasse van de synthetische pyrethroïden. Volgens de huidige kennis interfereren synthetische pyrethroïden met het natriumkanaal van zenuwcelmembranen, waardoor de repolarisatie van de zenuw wordt vertraagd, wat leidt tot de dood van de parasiet. Onderzoek naar de structuur-activiteitsrelatie van een aantal pyrethroïden wijst uit dat de interferentie lijkt te werken met receptoren van een bepaalde chirale conformatie, hetgeen de selectieve activiteit tegen ectoparasieten verklaart. Bij deze moleculen is geen anti-cholinesterase activiteit geconstateerd. Flumethrin is verantwoordelijk voor de acaricide werking van het product en voorkomt ook de productie van vruchtbare eitjes door zijn dodelijke werking op vrouwelijke teken. Een in vitro onderzoek toonde aan dat 5-10% van de Rhipicephalus sanguineus teken die aan een subletale dosis van 4 mg/l flumethrine werden blootgesteld, eieren legden met een veranderd uiterlijk (verschrompeld, dof en uitgedroogd), wat wijst op een steriliserend effect.
Naast de indicaties vermeld onder “Indicaties voor gebruik”, is activiteit aangetoond bij katten tegen Ixodes hexagonus en tegen de niet-Europese tekensoort Amblyomma americanum.

Het product heeft een afstotende werking tegen gemelde teken, waardoor wordt voorkomen dat afgestoten parasieten een bloedmaaltijd nemen en aldus indirect bijdragen tot de vermindering van het risico van overdracht van door vectoren overgedragen ziekten. Indirecte bescherming tegen de overdracht van Cytauxzoon felis (overgebracht door Amblyomma americanum teken) werd aangetoond in een laboratoriumstudie bij een klein aantal dieren na een behandeling van een maand, waardoor het risico van ziekte veroorzaakt door deze ziekteverwekker onder de omstandigheden van deze studie werd verminderd.

Farmacokinetische kenmerken
Beide werkzame stoffen worden in lage concentraties langzaam en continu aan het dier afgegeven vanuit de polymeermatrix van de halsband. Beide werkzame stoffen zijn gedurende de hele werkzaamheidsperiode in acaricide/insecticide concentraties op de vacht van de kat aanwezig. De actieve bestanddelen verspreiden zich vanaf de plaats van het directe contact over het gehele huidoppervlak. Uit overdoseringsstudies en serumkinetiekstudies bij doelsoorten bleek dat imidacloprid de systemische circulatie op voorbijgaande wijze bereikte, terwijl flumethrin nauwelijks meetbaar was. De orale absorptie van beide actieve bestanddelen is niet relevant voor de klinische werkzaamheid.

Milieu-eigenschappen

Zie rubriek “Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte geneesmiddelen of afvalstoffen die afkomstig zijn van het gebruik van deze geneesmiddelen”.

Farmaceutische informatie
Lijst van hulpstoffen :
Titaandioxide (E 171)
Zwart ijzeroxide (E 172)
Di-n-butyl adipaat
Propyleenglycol dicaprylocaprate
Geëpoxideerde sojaolie
Stearinezuur
Polyvinylchloride

Indicaties Bij honden van meer dan 8 kg:

Behandeling (Ctenocephalides felis) en preventie van vlooienbesmettingen (Ctenocephalides felis en Ctenocephalides canis) gedurende 7 tot 8 maanden.
Het geneesmiddel beschermt de onmiddellijke omgeving van het dier gedurende 8 maanden tegen de ontwikkeling van vlooienlarven.
Het geneesmiddel kan worden geïntegreerd in een therapeutisch programma voor vlooienallergiedermatitis (FAD).

Het product heeft een acaricide (dodelijke) werking op teken van de soorten Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus en een afweerremmende (verhindering van het voeden van de parasieten) werking op teken van de soorten Ixodes ricinus en Rhipicephalus sanguineus gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nimfen en volwassen teken.
Het is mogelijk dat teken die reeds vóór de behandeling op de hond aanwezig waren, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband worden gedood en aangehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond aanwezig zijn op het moment van toepassing te verwijderen. Preventie tegen infestatie door nieuwe teken begint binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband.

Het product biedt indirecte bescherming tegen de overdracht van Babesia canis vogeli en Ehrlichia canis door de vector Rhipicephalus sanguineus, waardoor het risico van babesiose bij de hond en van ehrlichiose bij de hond gedurende 7 maanden wordt verminderd.

Behandeling van kauwluizeninfestaties (Trichodectes canis).

Toediening en dosering Voor gebruik op de huid. Eén halsband per dier, te bevestigen om de nek. Honden van meer dan 8 kg krijgen een halsband van 70 cm lang. Kleine honden tot 8 kg krijgen een halsband voor honden tot 8 kg, 38 cm lang.

Alleen externe toepassing.

Haal de kraag onmiddellijk voor gebruik uit de beschermende zak. Rol de kraag uit en controleer of de binnenkant van de kraag vrij is van eventuele resterende plastic bevestigingslipjes. Stel de halsband in rond de nek van het dier zonder deze te strak aan te trekken (het is aanbevolen een ruimte van 2 vingers te laten tussen de halsband en de nek). Steek de rest van de kraag door de gesp en knip de overtollige lengte van meer dan 2 cm af.

De halsband moet tijdens de beschermingsperiode van 8 maanden ononderbroken worden gedragen en aan het einde van deze periode worden verwijderd. Controleer regelmatig de pasvorm van de halsband en pas hem zo nodig aan, vooral bij snel groeiende pups.

Contra-indicaties Puppy’s jonger dan 7 weken niet behandelen.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen.

Specifieke waarschuwingen voor elke doelsoort:
De teken worden 24-48 uur na de besmetting gedood en van de gastheer losgemaakt, meestal zonder een bloedmaaltijd te hebben genomen. Het aanhechten van een teek na behandeling is nog steeds mogelijk. Daarom kan de overdracht van besmettelijke ziekten door teken onder ongunstige omstandigheden niet volledig worden uitgesloten.

Idealiter wordt de halsband voor het begin van het vlooien- en tekenseizoen aangebracht.
Zoals bij alle langwerkende topische producten, kunnen seizoensgebonden periodes van hevige haaruitval een lichte tijdelijke vermindering van de doeltreffendheid van de behandeling veroorzaken doordat sommige van de actieve bestanddelen die zich aan het haar hechten, verloren gaan. De afgifte van de actieve bestanddelen uit de halsband wordt onmiddellijk hervat, zodat de volledige doeltreffendheid wordt hersteld zonder verdere behandeling of vervanging van de halsband.
Voor een optimale vlooienbestrijding in zwaar besmette woningen, kan het nodig zijn de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide.

Het product is waterbestendig en is nog steeds werkzaam als het dier nat is. Langdurige en intense blootstelling aan water of intensief wassen moet echter worden vermeden, omdat dit de duur van de activiteit kan verkorten. Uit studies blijkt dat onderdompeling in water of maandelijks wassen de periode van 8 maanden werkzaamheid tegen teken na het vrijkomen van de werkzame stoffen op de vacht niet noemenswaardig verkort, terwijl de werkzaamheid tegen vlooien vanaf de 5e maand geleidelijk afneemt.

Ongewenste effecten In zeldzame gevallen kunnen milde gedragsstoornissen, waaronder krabben op de aanbrengplaats, worden waargenomen bij dieren die niet gewend zijn aan het dragen van een halsband gedurende de eerste paar dagen na het aanbrengen. Zorg ervoor dat de kraag niet te strak zit. Op de plaats van aanbrengen kunnen milde reacties optreden, zoals pruritus, erytheem en haaruitval. Deze reacties zijn zelden gemeld en verdwijnen gewoonlijk binnen 1 à 2 weken zonder verwijdering van de kraag. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn de kraag tijdelijk te verwijderen totdat de symptomen verdwijnen. In zeldzame gevallen kunnen bij het aanbrengen reacties zoals dermatitis, ontsteking, eczeem of laesies optreden en in deze gevallen wordt aanbevolen de halsband te verwijderen. In zeldzame gevallen kunnen aanvankelijk milde en voorbijgaande reacties optreden, zoals depressie, verandering van voedselinname, speekselen, braken en diarree. Zoals bij andere topische toepassingen kan allergische contactdermatitis optreden bij overgevoelige dieren. De frequentie van de bijwerkingen wordt bepaald volgens de volgende conventie: – zeer vaak (treft meer dan 1 op de 10 dieren) – vaak (treft 1 op de 10 dieren op 100) – zelden (treft 1 op de 10 dieren op 1000) – zeldzaam (treft 1 op de 10 dieren op 10.000) – zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 dieren)
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik Voor de gebruiker: Bewaar het zakje met de halsband in zijn doos tot gebruik.

Zoals met elk diergeneesmiddel, mag u jonge kinderen niet met de halsband laten spelen of hem in hun mond laten stoppen. Dieren die de halsband dragen, mogen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaars, vooral kinderen niet.

Mensen met een bekende overgevoeligheid voor de ingrediënten van de halsband moeten direct contact ermee vermijden. Gooi alle resten of restjes van de halsband onmiddellijk weg.

Was uw handen met koud water nadat u de halsband heeft omgedaan.

Categorie van geneesmiddel Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Opslag Houdbaarheid van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de verpakking voor de verkoop: 5 jaar.

Dit geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik behoeft geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de opslag.