Hartproblemen bij honden: symptomen, diagnose en behandeling

Hartproblemen bij honden komen vaak voor. Honden met hartaandoeningen en hartfalen kunnen hoesten, snel moe worden en een verminderde eetlust hebben. Leer de tekenen van hartproblemen bij honden te herkennen, de verschillende oorzaken, de diagnose- en behandelingsmogelijkheden, en hoe u uw hond met hartpatiënten thuis kunt behandelen.
Hartproblemen bij honden herkennen

Oorzaken van Hartproblemen bij honden

Hartaandoeningen bij honden komen vaak voor. Er zijn veel mogelijke oorzaken van hartaandoeningen bij honden en, afhankelijk van de ernst van de aandoening, kan elke vorm van hartaandoening leiden tot hartfalen.

Tekenen van Hartproblemen bij de hond

De symptomen van hartaandoeningen bij honden kunnen variëren, afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Soms zijn er helemaal geen symptomen. Als er wel symptomen zijn, zijn deze onder andere hoesten, inspanningstolerantie en flauwvallen.1 Hartfalen is een veel voorkomende complicatie van hartaandoeningen bij honden. Hoewel hartaandoeningen bij honden veel verschillende soorten aandoeningen omvatten, kunnen alle vormen van hartaandoeningen uiteindelijk hartfalen veroorzaken.

Diagnose van Hartproblemen en hartfalen

Het stellen van de diagnose hartziekte en/of hartfalen bij hond en kat vereist een combinatie van verschillende testmethoden. Bij lichamelijk onderzoek kan vaak een hartruis (het geluid van bloed dat onrustig door het hart stroomt) of aritmie (abnormaal hartritme) worden vastgesteld.2 Een ECG en beeldvormend onderzoek zoals röntgenfoto’s of een echocardiogram (echografie van het hart) kunnen nodig zijn om het precieze type hartziekte of de aanwezigheid van hartfalen vast te stellen.

Behandeling van Hartproblemen en hartfalen bij honden

Er worden veel verschillende medicijnen gebruikt om hartaandoeningen en hartfalen bij honden en katten te behandelen. Welke medicijnen worden gekozen, hangt af van het type hartziekte, de algemene gezondheidstoestand van uw hond of kat en de ernst van de hartziekte. Bij sommige vormen van hartaandoeningen kan een operatie nodig zijn, maar dit is niet gebruikelijk.

Verzorging thuis van een hond met hartziekte of hartfalen

Honden met een hartaandoening hebben thuis speciale zorg en toezicht nodig. Door uw hond thuis goed te verzorgen en in de gaten te houden, kan het begin van hartfalen worden vertraagd en kunt u gewaarschuwd worden als de toestand van uw huisdier verslechtert.3 Uw dierenarts kan u helpen te weten op welke tekenen u moet letten.

Is hartaandoening hetzelfde als hartfalen?

Hartaandoeningen worden vaak gediagnosticeerd bij zowel honden als katten en de diagnose kan verontrustend en verwarrend zijn voor eigenaren van gezelschapsdieren. Hartfalen is een aandoening die kan optreden als gevolg van een ernstige hartaandoening.4 Niet alle honden met een hartaandoening ontwikkelen ook hartfalen. De verschillen tussen hartaandoeningen en hartfalen zijn belangrijk om te herkennen.

Hartruis bij honden

Normaal gesproken maakt een normaal hondenhart een karakteristiek “lub-dub” geluid wanneer het hart klopt. Wanneer er sprake is van een hartruis, is er sprake van een abnormaal suizend of zwaaiend geluid tijdens de slag, in plaats van een helder “lub-dub” geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door een abnormale bloedstroom door het hart. Niet alle honden met een hartziekte hebben een hartruis.

Inleiding tot Valvulaire hartziekte bij honden

Een van de meest voorkomende hartaandoeningen bij honden is degeneratieve hartklepziekte, waarbij de hartkleppen verdikt raken en gaan lekken, waardoor de bloedstroom stagneert. Men schat dat degeneratieve hartklepaandoeningen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 75 procent van alle hartaandoeningen bij honden.

Valvulaire hartziekte: Diagnose en controle

Een goede diagnose van elke ziekte begint met een grondig lichamelijk onderzoek en een gedegen anamnese. Een voorlopige diagnose van een hartklepaandoening kan vaak op deze manier worden gesteld, maar andere tests, zoals een echocardiogram, zijn nodig voor een definitieve diagnose.

Honden bij wie een degeneratieve hartklepaandoening is vastgesteld, moeten worden gecontroleerd op voortgang of verergering van de ziekte. Terwijl uw dierenarts uw hond zal blijven controleren met periodieke onderzoeken en röntgenfoto’s van de borstkas, moet u uw hond ook thuis controleren op symptomen zoals hoesten, verhoogde ademhalingsfrequentie in rust, en onverdraagzaamheid bij inspanning.

Degeneratieve klepaandoening: Behandeling

Op dit moment zijn er geen medicijnen beschikbaar die de voortgang van de hartziekte kunnen stoppen. Sommige dierenartsen denken dat sommige van de beschikbare medicijnen de voortgang van de ziekte kunnen vertragen. In de meeste gevallen is de belangrijkste reden voor behandeling echter het onder controle houden van de verschijnselen van congestief hartfalen.

Mitralisklepaandoening: Oorzaken en verschijnselen

Hartaandoeningen bij honden zijn een veel voorkomende klacht. De meest voorkomende oorzaak van hartaandoeningen bij honden is de degeneratie van de kleppen in het hart.

De klep die het vaakst wordt aangetast is de mitralisklep. De mitralisklep is de klep die zich aan de linkerkant van het hart bevindt.

Tricuspidalisklepaandoening: Oorzaken en verschijnselen

Hoewel een aandoening van de mitralisklep (de klep aan de linkerkant van het hart tussen de boezem en de hartkamer) de meest voorkomende vorm van een hartklepaandoening bij honden is, wordt een aandoening van de tricuspidalisklep (de klep aan de rechterkant van het hart) soms ook gezien.

Gedilateerde cardiomyopathie: verschijnselen

Gedilateerde cardiomyopathie (DCM) betekent in wezen dat de spier van het hart ziek is. Bij honden met gedilateerde cardiomyopathie kan het hart niet goed samentrekken, waardoor het hart niet in staat is het bloed normaal door het lichaam te pompen.

Gedilateerde cardiomyopathie: screening en diagnose

Een van de meest voorkomende oorzaken van gedilateerde cardiomyopathie is een genetische mutatie.7 Daarom is het vaak wenselijk om een hond die tot een hoog-risico ras behoort te screenen. Dit proces is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat de ziekte zich soms pas op latere leeftijd manifesteert. De meeste honden met deze aandoening hebben geen symptomen totdat de ziekte ver gevorderd is, en omdat hartruisen zeldzaam zijn bij DCM, kan de ziekte meestal niet worden gedetecteerd bij lichamelijk onderzoek.

Gedilateerde Cardiomyopathie: Oorzaken

DCM bij honden is per definitie een aandoening van de hartspier. Het komt erop neer dat de hartkamer verzwakt en niet meer normaal kan samentrekken. Dit onvermogen tot samentrekken leidt uiteindelijk tot hartfalen.

Sommige hondenrassen hebben meer kans op gedilateerde cardiomyopathie dan andere rassen. Tekorten in de voeding, geneesmiddelen en infectieziekten zijn ook mogelijke oorzaken van deze aandoening.

Gedilateerde cardiomyopathie: behandeling en prognose

Verscheidene medicijnen worden regelmatig gebruikt om honden te behandelen die lijden aan een hartziekte en/of een hartaandoening als gevolg van gedilateerde cardiomyopathie.

De prognose voor honden die gediagnosticeerd zijn met gedilateerde cardiomyopathie is afhankelijk van veel verschillende factoren. Deze factoren zijn onder andere het hondenras, het specifieke type gedilateerde cardiomyopathie en de ernst van de bestaande klinische verschijnselen.

Hartworm Ziekte

Tekenen van hartwormziekte worden veroorzaakt door schade aan het hart en de bloedvaten naar de longen, als gevolg van de hartwormen die erin leven. Bovendien leidt de poging van het lichaam om zich van de wormen te ontdoen tot chronische immuunstimulatie, waardoor de longen nog meer ontstoken raken en de ziekte nog gecompliceerder wordt.

Als u vermoedt dat uw huisdier ziek is, bel dan onmiddellijk uw dierenarts. Raadpleeg voor vragen over de gezondheid altijd uw dierenarts, want die heeft uw huisdier onderzocht, kent de gezondheidshistorie van uw huisdier en kan de beste aanbevelingen voor uw huisdier doen.