Waarom leven kleiner honden langer dan grote honden?

Grote honden zoals Duitsen Doggen en sint-bernardshonden worden worden bijna altijd minder oud dan kleinere, zoals chihuahua's. Gemiddeld worden grote honden zo'n 7 jaar oud, terwijl kleinere honden tien tot veertien jaar kunnen leven. Nieuw onderzoek komt met een verklaring: grote honden verouderen sneller.

Zelfde soort

De uiterlijke verschillen tussen grote en kleine honden mogen dan groot zijn, ze behoren wel tot dezelfde soort. Alle hondenrassen behoren tot de soort Canis familiaris. Binnen deze soort lijkt de regel te gelden: hoe groter, hoe korter het leven. In tegenstelling tot verschillende soorten zoogdieren waar de regel geldt: hoe groter, hoe langer het leven. Maar binnen zoogdiersoorten, dan duikt hetzelfde patroon op als bij honden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat mensen die korter zijn gemiddeld langer leven.

Het onderzoek

Onderzoekers beten zich in dat vraagstuk vast. Ze doken in de Veterinary Medical DataBase waarin onder meer wordt vastgelegd hoe oud honden waren toen ze stierven en waaraan ze stierven. De onderzoekers bestudeerden zo de gegevens van meer dan 50.000 honden. Het lijkt wel alsof het volwassen leven van grote honden een hoger tempo heeft dan dat van kleine honden.

Onduidelijk is welke mechanismen precies achter dat versneld oud worden, schuilgaan. Dat zal uit nader onderzoek moeten blijken. Ook willen de onderzoekers graag achterhalen aan welke ziekten grote honden het vaakst sterven. Het onderzoek is belangrijk, zo onderstrepen de wetenschappers. “Honden zijn een veelbelovend model om de evolutionaire, genetische en fysiologische verbanden tussen groei en sterfte te ontrafelen.”