Tips voor het Trainen van je Labrador Puppy

Een Labrador pup in huis halen is een ding, je zult er wel mee aan de slag moeten. Uiteindelijk geniet immers meer van een hond die niet alleen leuk is om naar te kijken, maar die ook goed kan luisteren. Gaat die interactie goed, dan heb je al gauw een vriend voor het leven. Dat gezegd hebbende, zul je de nodige tijd en energie in de training moeten steken. Door het extra goed aan te pakken is het trainen juist een van de leukste periodes uit het leven van de pup.

Dat betekent niet dat je superstreng hoeft te zijn, een slimme aanpak is vaak al voldoende om er alles uit te halen. In dit artikel waardevolle Labrador puppy tips, pas ze vandaag nog toe.
Tips voor het Trainen van je Labrador Puppy

Maak de training leuk!

Het plezier hebben in het trainen van je pup moet vooral voor beiden leuk zijn. Voor jou als baas is het ideaal als door de training de interactie vruchten begint af te werpen. Je merkt al heel snel hoe leuk de pup het vindt dat je aandacht en tijd aan hem of haar besteed. Op die manier bouw je een bijna onverwoestbare band op.

Belonen

De training kun je extra leuk maken door gebruik te maken van typisch hondenspeelgoed of een hondensnack. Op die manier wordt de training al gauw minder voorspelbaar en houd je de interesse van de hond langere tijd vast. Het is namelijk niet alleen lekker om een snack te krijgen, het werkt ook motiverend.

De extra aandacht die je de pup na de training geeft werkt ook versterkend. Zo ervaart de Labrador de training als ontspannend en haal je het gevoel weg alsof de training een verplicht onderdeel van de dag zou zijn.

Zorg voor rust

Een van de belangrijkste onderdelen van de training is rust. Door ervoor te zorgen dat de pup niet al te enthousiast aan de training begint, zorg je ervoor dat hetgeen je hem of haar wilt leren langer blijft hangen.

Neem dus je tijd en ga eerst een stuk lopen zodat de Labrador pup al een groot deel van de energie heeft gebruikt.

Houd rekening met de leeftijd van je puppy

Het klinkt wellicht raar, maar een pup is geen volwassen hond. Ook al bereikt een hond het stadium van volwassenheid redelijk snel, je zult wel rekening moeten houden met de leeftijd. Zo is een ongelukje veel sneller gebruik en kan de pup uit enthousiasme zijn of haar plas minder goed ophouden.

Wil je dergelijke ongelukjes voorkomen, maak dan regelmatig een wandeling. Wat dat betreft is het credo: beter een keer teveel dan een keer te weinig.

Concentratie

Een ander punt van aandacht is de mate van concentratie. Net als kleine kinderen zijn ook Labrador pups snel afgeleid en moet je zeker in het begin geen super goede concentratie van je hond verwachten. Houdt de trainen bij jonge pups daarom beperkt tot circa 20 minuten. Duurt het langer, dan is de kans groot dat de pup hetgeen hij of zij leert, weer snel vergeet.

verschillende fases in het leven van de pup

Een ander, niet geheel onbelangrijk punt zijn de verschillende fases van het puppy stadium. Net zoals kinderen heel verschillend kunnen zijn in de ontwikkeling, zo is ook de Labrador heel anders. Geen enkele pup is hetzelfde. Terwijl andere hondenrassen bijvoorbeeld wel een angstfase kennen is dit bij de Labrador vaak afwezig.

In plaats daarvan kan een Labrador pup wel erg eigenwijs zijn.

Aan jou als baasje de taak om er goed mee om te gaan.

Blijf altijd consequent

Deze tip is eigenlijk van toepassing op elke hond. Voor de Labrador geldt dit eigenlijk nog meer. Ondanks het vriendelijke karakter en de loyaliteit, kunnen het ook honden zijn met eigen wil. Zeg maar gerust, een hele sterke eigen wil. Niks mis mee, maar het vraagt wel om een consequente opvoeding.

De Labrador kan goed overweg met kritiek, kan goed incasseren, maar heeft wel duidelijke grenzen nodig.

Laat je de teugels een keer varen, dan zal hij of zij het vreemd vinden als die vrijheid hem of haar weer wordt afgenomen. Kortom, nee is nee en geen ‘ja maar’. Ben je consequent, dan zal het zorgen voor een prima hond met uitmuntend gedrag.

Met consequent zijn kun je niet vroeg genoeg beginnen. Leer je puppy duidelijk waar de grenzen liggen en wat jij als baas verwacht. De pup mag je dan wellicht niet echt verstaan, hij of zij heeft wel aan een half woord genoeg. Wees dus duidelijk in hetgeen niet mag: niet springen, niet bijten en niet trekken aan de riem.

Ongewenst gedrag voorkomen

Bovenstaande lijkt wellicht overdreven, je pup is immers vooral lief, schattig en aanhankelijk, maar pups worden grote honden. Probeer ongewenst gedrag maar een op tweejarige leeftijd af te leren: dat gaat niet eenvoudig.

Het opvoeden is overigens niet alleen jouw taak. Door je verwachtingen van de pup goed met je vrienden, kennissen en familieleden te communiceren zorg je ervoor dat ook zij niet in de verleiding komen om je pup iets toe te staan wat niet mag.

Die pup vindt die aandacht van vreemden geweldig en zal dat niet zelden gebruiken als aanleiding om over de grens te gaan.

Blijf altijd geduldig

Geduld is een schone zaak en dat gezegde gaat zeker op voor de Labrador Retriever pup. De puppyfase is een groot leerproces en aan jou de taak om de pup daar goed in te begeleiden. Dat betekent geduld hebben, de pup weet nog lang niet alles wat je graag zou willen, is wel leergierig, maar kan ook veel vergeten. Dat betekent in de praktijk in feite naast consequent zijn, ook herhalen, herhalen en nog eens herhalen.

Kortom: springt de pup voor de zevende keer op de bank, dan zal je hem of haar er weer vanaf moeten halen tot hij of zij begrijpt dat de bank toch echt ‘off limit’ is.

Houd de training beperkt

Het trainen van de pup is leuk, maar zorg er voor, zeker in het begin, dat de trainingssessies niet te lang duren. Je kunt beter tien korte sessies dan vijf lange. Afgezien van de tijdsduur is ook de omgeving van belang.

Een Labrador pup gedijt het beste in een rustige omgeving. Zoek dus een losloop terrein op voor de training en ga ermee aan de slag op de momenten dat het lekker rustig is. Is er toch teveel afleiding, stop dan met de training en ga op een ander moment verder. Het eindeloos volhouden heeft geen zin, duurt het te lang dan zal de pub het echt niet beter gaan onthouden.

Een Labrador pup is af en toe net een mens: ook de hond heeft goede en slechte dagen. Dat is normaal, maar laat je er niet door ontmoedigen. Zorg je voor een goede sfeer in huis, dan zal je snel zien dat het aantal dagen waarin de pup lekker in zijn vel zit de overhand hebben.

Vermijd fysieke correcties

Bij het trainen gaat het om twee zaken: de interactie met de hond en het vermogen om opdrachten uit te voeren. Dat betekent dat een fysieke afstraffing geen enkel doel dient. Het tast namelijk het vertrouwen wat hij of zij in jou heeft aan. Een hond die jou niet kan vertrouwen, daar doet hij of zij niet veel voor en dat is juist waar het om gaat.

Ondeugend gedrag lijkt leuk, maar probeer het in de kiem te smoren. Ook al is het bij herhaling verleidelijk om een corrigerende tik uit te delen, doe het niet. Het is veel effectiever om de pup aan het nekvel vast te pakken en duidelijk ‘foei’ of ‘stout’ te zeggen. De pup zal ogenblikkelijk merken dat je zijn of haar gedrag niet leuk vindt.

In feite boots je hiermee ook het natuurlijke gedrag na: de moederhond pakt de pups immers ook in de nekvel vast om ze te corrigeren.

Heb oog voor het gedrag van de pup

Let dus bij het opvoeden, wat ook een onderdeel van het trainen is, op het gedrag van de pup. Vaak kun je aan de hand van zijn of haar gedrag al snel wat de pup nodig heeft. Merk je bijvoorbeeld dat de pup vaak de neiging heeft om ergens op te kauwen, zorg dat voor voldoende kauwspeeltjes.

Overigens is het kauwen en knagen vaak een uiting van verveling en is het een teken dat de pup aandacht wil hebben.

Sociaal contact

Net als bij mensen is sociaal contact ook voor een hond belangrijk. Je Labrador pup leert namelijk niet alleen van jou, maar ook van andere honden. Door je pup al op jonge leeftijd te laten wennen aan contact met andere honden vergroot je de kans dat je pup zal uitgroeien tot een volwassen hond die goed met andere honden overweg kan.

Bovenstaande betekent overigens niet dat je het zogenaamde corrigerende gedrag van elke andere hond hoeft te accepteren. Je bepaalt hierin zelf tot hoever het mag gaan. Niet elke hond stelt contact op prijs en het is de bedoeling dat je pup leert om de lichaamstaal van andere honden te begrijpen.

Speelt een andere hond iets te ruw met jouw pup, dan is het verstandig om in te grijpen. Andersom geldt dat uiteraard ook. Geef hier dus duidelijk de grenen aan.

Maak een schema

Puppy´s zijn gebaat bij regelmaat. Zo weet de pup wanneer het tijd is om naar buiten te gaan of hoe laat hij zij eten krijgt. Die routine is belangrijk want het zorgt voor rust. Je doet er dus verstandig aan om een schema op te stellen voor de trainingstijden. Doe je dat consequent dan zal de pup al uitkijken naar de volgende training.

Voor de hond is het immers een van de hoogtepunten van de dag. Het bijkomende voordeel is dat die regelmaat er ook voor zorgt dat de pup sneller zindelijk zal worden.