Scalibor Halsband Ongediertebestrijding Grote Hond 65 cm

Scalibor grote hondenhalsband is een anti-parasitaire halsband voor honden die werkt tegen teken, muggen en zandvliegen. Bescherming tegen zandvliegen gedurende 12 maanden (vector van leishmaniasis); Bescherming tegen teken gedurende 6 maanden.

Scalibor Halsband Ongediertebestrijding Grote Hond 65 cm

Bekijk de dagprijs

Wat is het doel van een Scalibor grote hondenhalsband?

De Scalibor halsband heeft een afweerremmende werking tegen zandvliegen, teken en muggen vanaf een week na de pauze. Om ervoor te zorgen dat Scalibor zo doeltreffend mogelijk is, dient u de adviezen op te volgen.

Scalibor is een uitwendige ongediertebestrijdingshalsband voor honden die deltamethrine bevat, een krachtig insecticide en acaricide met verjagende (anti-gorging) eigenschappen.

De Scalibor grote honden anti-parasietenhalsband beschermt uw hond tegen zandvliegen (overbrenger van leishmaniasis) gedurende 12 maanden, tegen teken en muggen (Culex pipiens) gedurende 6 maanden.

Indicaties voor gebruik, met vermelding van de doelsoorten:

Deltamethrin-gevoelige parasietziekten.

Bij honden :

 • preventie van tekeninfestaties gedurende 6 maanden.
 • preventie van zandvliegbeten gedurende 12 maanden.
 • preventie van muggenbeten (Culex pipiens) gedurende 6 maanden.

Contra-indicaties:

Bij gebrek aan beschikbare gegevens, niet gebruiken bij puppy’s jonger dan 7 weken.

Specifieke waarschuwingen voor elke doelsoort:

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De halsband mag niet worden gebruikt bij dieren met uitgebreide huidletsels.

Speciale voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen door degene die de halsband aan dieren toedient:

 • Was de handen met koud water en zeep na het hanteren van de halsband.
 • Vermijd contact met de huid.
 • Laat kinderen niet met de halsband spelen.
 • Kinderen moeten intens en langdurig contact met een hond die de halsband draagt vermijden.
 • Verwijderd houden van eten en drinken, ook van dierenvoeding.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de halsband.
 • Hanteer de halsband niet in geval van bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de halsband of voor enig ander pyrethroïde. In geval van ernstige symptomen, zoals zwelling van het gezicht, en/of ademhalingsmoeilijkheden, onmiddellijk een arts raadplegen en hem de bijsluiter van het product tonen.

Andere voorzorgsmaatregelen:

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst):

 • In zeer zeldzame gevallen zijn lokale huidreacties in het halsgebied (erytheem, pruritus, ontharing) of algemene huidreacties gemeld.
 • Gedragsstoornissen (bv. lethargie of hyperactiviteit), die vaak gepaard gaan met huidirritatie, zijn ook in zeer zeldzame gevallen gemeld.
 • In uiterst zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen (tremoren, ataxie, ongecoördineerde bewegingen) of spijsverteringsstoornissen (braken, diarree) gemeld. In dergelijke gevallen moet de halsband onmiddellijk worden verwijderd.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding of tijdens het leggen van eieren:

 • Studies bij proefdieren (rat, konijn) hebben geen teratogene werking van deltamethrin aangetoond.
 • De veiligheid van het product bij de teef tijdens de zwangerschap is niet aangetoond. Het gebruik van dit product bij drachtige honden wordt afgeraden.
 • De halsband mag worden gedragen door zogende teven.

Interacties:

Niet bekend.

Scalibor in de praktijk

Om ervoor te zorgen dat Scalibor zo doeltreffend mogelijk is, moet u het advies zorgvuldig opvolgen.

 • Scalibor kan worden gebruikt bij honden en puppy’s vanaf de leeftijd van 7 weken.
 • Scalibor kan ook gedragen worden door zogende teven.
 • Bij gebrek aan specifieke studies wordt het gebruik ervan bij drachtige teven afgeraden.
 • Niet gebruiken bij katten.

Wat zijn de farmacodynamische eigenschappen van de Scalibor antiparasitaire halsband voor grote honden?

Deltamethrin, een molecule van de synthetische pyrethroïden-familie, wordt gekenmerkt door zijn acaricide en insecticide werking; door de permeabiliteit van natriumkanalen te wijzigen, veroorzaakt de molecule hyperexcitatie, gevolgd door verlamming (schokeffect), tremoren en sterfte van parasieten.

Deltamethrine heeft een afwerend effect tegen zandvliegen, vectoren van Leishmania infantum (protozoön, verwekker van leishmaniasis).

Wat zijn de farmacokinetische kenmerken van de Scalibor grote hondenhalsband?

De cutane absorptie van deltamethrin is laag.

Wat is de samenstelling van een Scalibor anti-parasitaire halsband voor grote honden?

Een halsband van 25 g bevat :

 • Deltamethrin: 1 g
 • Titaanoxide (E 171): 0,3 g

Hoe gebruik ik een Scalibor grote hondenhalsband?

Breng de halsband aan rond de nek van het dier en knip het overtollige deel van de halsband af, waarbij 5 cm overblijft na de gesp.

De halsband moet worden aangebracht 1 week voordat de hond in een besmet gebied wordt geïntroduceerd.

toedieningsweg:
Extern gebruik.

Overdosering (symptomen, noodprocedures, tegengiffen):

Indien de halsband per ongeluk door de hond wordt ingeslikt, kunnen de volgende vergiftigingsverschijnselen worden waargenomen: incoördinatie van de bewegingen, trillen, hypersalivatie.
Ze zijn omkeerbaar binnen 48 uur. Symptomatische behandelingen op basis van benzodiazepinen, in het bijzonder diazepam, kunnen worden ingevoerd.