Hersenscans bieden wetenschappers meer inzicht in het hondenbrein

honden breinHersenscans bieden wetenschappers meer inzicht in het brein van de hond. Voor het eerst werd het brein van een hond gescand terwijl deze wakker is. Zo kan er beter onderzocht worden wat er omgaat in het hoofd van de hond en hoe honden over ons denken.

Tijdens het onderzoek geleid door Greg Berns aan de Emory Universiteit, werden twee honden gebruikt die beide getraind waren om in de scanner stil te liggen. De honden werden ook getraind om twee handsignalen van hun baas te begrijpen. De eerste dat ze een beloning zouden krijgen en het tweede signaal dat ze geen beloning zouden krijgen. De honden ondervonden geen last van de scanner, ze droegen oorbescherming om te voorkomen dat het lawaai van de scanner ze dwarszit. Bovendien lijken ze het zelfs leuk te vinden, volgens de onderzoekers gaat één hond zelfs regelmatig zonder dat ze daartoe opdracht krijgt in de scanner liggen.

Een van de vragen die werdt onderzocht, is of honden de taal van de menselijke commando's begrijpen, of dat ze meer reageren op lichaamstaal of andere aanwijzingen.

Terwijl er een functionele MRI van de hond werdt gemaakt om de hersenactiviteit in beeld te krijgen, kregen de honden de handsignalen te zien. Wanneer ze het signaal zagen dat ze een koekje zouden krijgen, werd het deel van de hersenen dat geassocieerd wordt met beloning direct geactiveerd. Wanneer ze het andere signaal zagen, gebeurde dat niet. “Deze resultaten wijzen erop dat honden heel goed op de signalen van mensen letten,” vertelt onderzoeker Gregory Berns. “En deze signalen hebben mogelijk een directe invloed op het beloningssysteem van de hond.”

Het onderzoeken naar het brein van de hond heeft nog een lange weg te gaan, zo willen de onderzoekers meer begrijpen over de relatie tussen honden en mensen vanuit het perspectief van de hond. Zijn honden empathisch naar hun eigenaar en hoe voelen ze zich in onze aanwezigheid? Zo zijn er nog veel meer vragen die de meeste hondenliefhebbers zich weleens afvragen. Hopelijk levert het onderzoek van Berns in de toekomst meer helderheid op over alle mysteries rondom het denken en voelen van onze honden.

Voor meer informatie over het onderzoek, bekijk het onderstaande filmpje:

Gerelateerde artikelen:


Hond alleen thuis - hoe lang maakt wel degelijk uit.
Wel of geen anti-blafband?.
Puppies te vroeg uit het nest vertonen probleemgedrag
Hond agressiever als mannelijke baas hem uitlaat