Voelen honden jaloezie?

Experimenten hebben aangetoond dat apen vaak rancuneus gedrag vertonen als een partner een grotere beloning ontvangt voor het uitvoeren van een identieke taak. Apen kunnen erg heftig en gevoelig reageren wanneer zij zich achtergesteld voelen en weigeren vervolgens om verder deel te nemen. Friederike Range en collega's hebben ontdekt dat honden soortgelijke jaloerse reacties vertonen.

De onderzoekers voerden experimenten uit met honden en hun eigenaren. Om de beurt lieten ze de honden een poot geven in bijzijn van elkaar, tegen beloning. Op een bepaald moment kreeg een van de twee honden niets meer voor het uitoefenen van het commando terwijl de tweede wel gewoon zijn stukje worst ontving. Dat pikte de eerste niet en gaf vervolgens geen poot meer.

De weigering om nog mee te werken lijkt uit jaloezie voort te komen. Wanneer de tweede uit zicht was, bleef de eerste hond gewoon nog pootjes geven ook al kreeg hij nog steeds geen beloning. De jaloerse reactie bij apen varieert met de beloning. Bij honden maakt dat niets uit, geen brood of geen worst betekent ook geen medewerking.

Het lijkt er op dat dieren die in groepen leven het gevoel van jaloerzie hebben ontwikkeld tijdens de evolutie. Het leven in een groep biedt voordelen maar zeker ook nadelen als je niet genoeg voor jezelf opkomt. Het gevoel van jaloezie is dus ook noodzakelijk om niet achtergesteld te worden.

Als hondeneigenaar is het van belang om hier rekening mee te houden. Bij een ongelijke behandeling ervaren honden stress en leren ze minder goed.

Bron: PNAS

Gerelateerde artikelen:

Hond heeft zelfde niveau als driejarig kind
Onderzoek naar het verschil tussen de teef en de reu.
Hond leert sneller met rust?.
Hond agressiever als mannelijke baas hem uitlaat