Onderzoek naar het verschil tussen de teef en de reu

naakthond "Als je op zoek bent naar een goede hond, neem dan een reu. Als je op zoek bent naar een geweldige hond, neem dan een teef en duim voor het beste." luidt het Amerikaanse gezegde. Maar is het waar? Zijn er belangrijke geslachts-gerelateerde verschillen als we kijken naar hoe snel honden leren, het gedrag, en hoe ze presteren onder verschillende omstandigheden.

Onderzoek naar hondengedrag wordt steeds populairder, maar het meeste gaat over intelligentie, het probleem oplossend vermogen en emotie. Tot nu toe hebben weinig onderzoekers rekening gehouden met het geslacht van de hond, er wordt vaker gekeken naar het ras of de leeftijd.

We weten inmiddels dat reuen meer wegen en sneller groeien tijdens hun eerste levensjaar. We weten ook dat hormonen een grote rol spelen bij het gedrag en de conflicten tussen honden. Mannetjes vertonen eerder “haantjesgedrag” en vrouwtjes snauwen eerder van zich af (vooral tijdens de loopsheid). Er is ook weleens onderzocht of er een verschil is tussen de emotionele reactiviteit in reuen en teven. Op basis van het gebruikte scoresysteem scoorde vrouwtjes een gemiddelde van een 5.0 en mannetjes een 4.9. In andere woorden: geen verschil. (Zie Scott en Fuller voor een uitleg van hun scores en statistieken.)

Wat zeggen de gedragsdeskundigen?

Vele gecertificeerde honden gedragsdeskundigen, dierenartsen en trainers van politie honden kregen deze vraag ook voorgeschoteld. Zijn er verschillen in leren, presteren en persoonlijkheid tussen tefen en reuen? De antwoorden waren verhelderend, interessant en amusant.

Hier zijn een paar voorbeelden:

"Mannetjes zijn zachter."
"Vrouwtjes zijn zachter."
"Mannetjes zijn meer onafhankelijk."
"Vrouwtjes zijn meer onafhankelijk."
"Mannetjes zijn makkelijker te trainen dan de vrouwtjes."
"Vrouwtjes zijn makkelijker te trainen dan mannetjes."

Ondanks deze tegenstrijdigheden, zijn er wel een paar interessante trends. Er kwam vaak naar voren dat mannetjes zich langzamer ontwikkelen dan vrouwtjes, mannetjes zouden eerder onstuimiger zijn en minder gefocust tijdens hun adolescentie. Dit is een bijzonder interessante observatie gezien het feit dat bij mensen het ook bekend is dat meisjes sneller volwassen worden. Deze conclusie lijkt daarom niet onredelijk.

Prestatiedrang en hondensport

Een ander verschil zou zijn dat mannelijke honden beter presteren in bepaalde vormen van sport en competitie, zoals bij het apporteren en schapendrijven. Tijdens de International Sheepdog Trials van de afgelopen 15 jaar waren gemiddeld 12 van de 15 winnaars mannetjes. Vergelijkbare resultaten zijn te zien in veel van de zeer competitieve hondensporten. Toch is het lastig om de waarheid te achterhalen of mannetjes nou daadwerkelijk beter zijn. Aangezien bijna alle deelnemers niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn en er vaak veel geld wordt geïnvesteerd in de sport, is het logisch dat er eerder gekozen wordt voor een mannetje. Een teef wordt namelijk in de zoveel tijd loops of zwanger.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat een reu inderdaad beter kan functioneren onder druk en dat de concurrentie drang groter is. Testosteron is een krachtig hormoon, en we weten dat het een sterke invloed heeft op assertief en agressief gedrag.

Ons Aandeel

Er is nog een mogelijke invloed op het gedrag van mannelijke en vrouwelijke honden, maar deze keer heeft het betrekking op ons gedrag. Vaak onbewust veranderd onze houding naar de hond toe op basis van culturele verwachtingen die wij hebben omtrent 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'. Maar zijn deze verwachtingen uitsluitend gebaseerd op cultuur? Of wordt een deel van de persoonlijkheid van een hond bepaald door zijn of haar geslacht, net als bij het voor de hand liggende seks-gerelateerd gedrag, zoals geur-markering, zwerven en conflicten tussen geslachtsgenoten?  We weten dat de verwachtingen van hoe mannen en vrouwen zich geacht worden te gedragen ingrijpende gevolgen kan hebben op het gedrag van de mens. Dat zou toch ook waar kunnen zijn voor honden?

Oplettendheid

Recent onderzoek onder leiding van Corsin Müller aan de Universiteit van Wenen heeft aangetoond dat teven beter zijn in het detecteren van iets onverwachts. 25 mannelijke en 25 vrouwelijke honden werden geconfronteerd met een tennisbal die achter een scherm langs rolde. De wetenschappers verwisselden de tennisbal achter het scherm soms voor een bal met hetzelfde uiterlijk, maar een veel groter formaat. Toen werd het verschil duidelijk: de teefjes keken vaak langer naar de bal, terwijl de reuen niet leken op de merken dat de grootte was veranderd. De verklaring hier voor zou kunnen zijn dat teefjes meer op hun ogen vertrouwen, terwijl mannetjes meer vertrouwen op hun neus. Mannetjes honden zijn in ieder geval makkelijker in de maling te nemen.

Dat er weinig concrete verschillen te vinden zijn tussen reuen en teven, behalve de lichamelijke verschijnselen en de voor de hand liggende gedragingen, maakt dat het een interessant onderwerp is voor verder onderzoek. De keuze voor een teef of een reu blijft een persoonlijke keuze. De meningen over onafhankelijkheid, dominantie en aanhankelijkheid blijven subjectief.

Gerelateerde artikelen:

Honden ruiken verschil tussen eeneiige tweeling.
Wel of geen anti-blafband?.
Puppies te vroeg uit het nest vertonen probleemgedrag
Hond alleen thuis - hoe lang maakt wel degelijk uit